• משרד עורכי דין ליאורה גדיש
 • facebook
 • google
 • Linkedin
 • office@gadish-law.co.il
 • 09-7481202
site logo

דירה שהתקבלה במתנה – השלכות ומשמעויות

 • Home / דירה שהתקבלה במתנה – השלכות ומשמעויות

דירה שהתקבלה במתנה – השלכות ומשמעויות

 • by carol |
 • Comments off

לאור מס הרכישה הכבד החל במדינתנו על דירה שניה (עד לאחרונה שיעורי המס היו 5% -6% – 7% ואילך ומאז 24/6/15, 8%) , משפחות רבות נותנות מתנות דירות… פעמים רבות מקור הנדיבות הוא רצון לחסוך במס. מהן ההשלכות על נתינת דירה במתנה לבן משפחה? האם אבא שנותן דירה במתנה לבנו בן העשרים, אשר אין בבעלותו דירה נוספת יוכל ליהנות דרכו מפטור דירה יחידה?

אז זהו , שלא כל כך מהר!

קודם כל, אתם זוכרים שכדי למכור דירה בפטור, אחד התנאים המקדמיים הם החזקת הדירה לפחות שנה וחצי לפני מכירתה (כדאי לעיין בתנאים למכירת דירה בפטור: פטור דירה יחידה: לא בכל מצב!).

אבל בנוסף לתנאים הנ”ל ישנו אלמנט נוסף שנכנס לזירה וזו תקופת הצינון.

מוכר דירה שהתקבלה במתנה יצטרך להמתין מספר שנים בטרם מכירת דירה שהתקבלה במתנה בפטור. תקופות הצינון מתחילות מיום קבלת הדירה (חתימת תצהירי המתנה).

  1. אם הדירה ניתנה לו במתנה לפני 1/8/2013  הוא יהיה כפוף לתקופות הצינון לפי סעיף 49ו כנוסחו לפני תיקון 76:  

 

 1. אם הדירה ניתנה לו במתנה לאחר תיקון 76 , יש רק שתי אפשרויות:

א. אם מקבל המתנה משתמש בדירה למגוריו בדרך קבע, תקופת הצינון של דירה שהתקבלה במתנה היא של שלוש שנים, בטרם יהא זכאי לפטור.

ב. אם מקבל הדירה לא משתמש בדירה למגוריו בדרך קבע, תקופת הצינון היא של ארבע שנים, בטרם יהא זכאי לפטור.

  1. לתשומת ליבכם, אם לפחות מחצית ממחיר הדירה (50% ומעלה) התקבל במתנה בתוך שלושת השנים שקדמו לרכישתה, רשות המס רואה בכך דירה שהתקבלה כולה במתנה, ויהיה צורך להמתין לתקופת הצינון כאמור לעיל! תשאלו, איך הם יודעים? ובכן בטופס הדיווח למס שבח עליכם ליתן פרטים, במקרה והדירה נרכשה בארבע השנים לפני מכירתה , מהם מקורות המימון.

 

  1. מלכודת נוספת, ילד שקיבל דירה במתנה לפני שמלאו לו 18  (לדוגמא בגיל 16 ) ,  וכעת, בגיל 20 ירצה למכור את הדירה בפטור – לא יהא זכאי לכך! שכן תקופת הצינון לגבי דירה במתנה מתחילה להיספר מיום שמלאו לו 18 . אם הבעלות בדירה הנמכרת משותפת לבני-זוג, יביאו בחשבון לענין התקופות האמורות בסעיף קטן (א) את גילו של המבוגר שבהם.

 

 1. הזכאות למכירה בליניאריות מוטבת מצטמצמת  – דירות שניתנו במתנה (בפטור לפי סעיף 62  בתקופה שבין 1/8/2013 – 31/12/2017) –  מקבל המתנה יוכל למכור את דירת המתנה בחישוב ליניארי חדש, רק אם נותן המתנה לו היה מוכר בעצמו את הדירה באותו מועד היה עומד בתנאי הוראת המעבר.  

לדוגמא, היה ונותן המתנה מכר 2 דירות בתקופת המעבר בחישוב ליניארי מוטב, לא יוכל מקבל המתנה למכור את דירת המתנה בחישוב ליניארי מוטב ותקום חבות במס מלא – חישוב רגיל. יודגש כי, במכירת דירה שהתקבלה במתנה השומה תצא בכל מקרה למוכר הרשום – מקבל המתנה וזכאותו לחישוב ליניארי תיבחן בהתאם לזכאות נותן המתנה ועמידה בתנאים המפורטים בסעיף .

במכירת דירה שנתקבלה במתנה כאמור, (בפטור לפי סעיף 62  בתקופה שבין 1/8/2013 – 31/12/2017 )  מקבל המתנה לא כפוף לתקופות הצינון הקבועות בסעיף 49ו כנוסחו לפני תיקון 76, הואיל ורואים את נותן המתנה כאילו הוא “המוכר” לעניין קביעת זכאותו של מקבל המתנה לחישוב ליניארי חדש – שכן מכירת דירת המתנה ממילא באה במניין הדירות הזכאיות אצל נותן המתנה לחישוב ליניארי חדש.

סייג – האמור אינו חל כאשר מדובר בדירה שנותן המתנה קיבל אותה הוא בעצמו במתנה כך שתקופת הצינון תחול לגבי נותן המתנה.

יובהר, חישוב המס הרגיל ייעשה בהתאם לנתונים של המוכר הרשום – מקבל המתנה.

לעניין מניין הדירות הזכאיות לחישוב ליניארי חדש יובהר:

– לנותן מתנה יימנו גם דירות שנמכרו בחישוב ליניארי חדש בידי מקבל המתנה;

– סדר המכירות אינו משליך, כך היה ומקבל המתנה מכר בליניאריות חדשה תיוותר לנותן המתנה זכאות לדירה אחת נוספת בלבד.

הואיל והוראות המיסוי משתנות לעיתים קרובות , האמור לעיל נכון רק ליום כתיבת המאמר , ואין להסתמך על האמור ו/ או לעשות בו כל שימוש ו/ או לראות בו יעוץ משפטי מכל סוג . המידע נועד לנוחות ולרקע כללי בלבד ואין לעשות שימוש בתוכנו ללא קבלת יעוץ פרטני מעו”ד העוסק/ת בנדל”ן.