• משרד עורכי דין ליאורה גדיש
  • facebook
  • google
  • Linkedin
site logo

דירת ירושה ומס שבח

  • Home / דירת ירושה ומס שבח

דירת ירושה ומס שבח

  • by carol |
  • Comments off

קרה מקרה – משמח יותר או פחות – וזכיתם בדירה בירושה. דירת ירושה.. כן זה לא חלום, זה קורה.. בדרך כלל יש גם שותפים לזכיה הזו – אחים/בני דודים וכו'.. כך שיתכן שירשתם רק חלק מדירה. כיצד תוכלו למכור את חלק הדירה הזה או את הדירה שירשתם? האם בפטור מלא ממס שבח? האם תצטרכו לשלם מס שבח, ואם כן – כמה..?

על פי סעיף 4 לחוק מיסוי מקרקעין,  הורשה של נכס מקרקעין אינה נחשבת כמכירת  דירה  ולכן אין צורך לשלם מס שבח בגין קבלת דירה (או חלק מדירה) בירושה, ומימלא גם אין חובת דיווח על כך.

כפועל יוצא, גם רישום הזכויות על שם היורש בדירה מתבצע ללא צורך בהצגת אישורי מס שבח ומס רכישה.

בישראל לא חל היום מס עיזבון. מס עזבון היה חל רק לגבי אנשים שנפטרו לפני שנת 1980, ובמקרה כזה, שומת מס העיזבון שהוצאה על ידי מנהל מס עזבון נחשבת לשווי הרכישה החדש.

ומה קורה כשמוכרים דירה (או חלק מדירה) שהתקבלה בירושה?

כולם רוצים כמובן לקבל פטור ממס שבח.. אבל לא תמיד זה אפשרי .

התנאים לקבלת פטור במכירת דירת ירושה, ע"פ סעיף 49 ב(5) לחוק, הינם מצטברים (כל התנאים האמורים להלן):

1. המוכר הוא בן זוגו של המוריש או צאצא שלו (בנו, נכדו, נינו וכו') או בן זוגו של צאצא של המוריש.

2. במועד הפטירה – זוהי דירתו  היחידה של המוריש

3. אם המוריש היה בחיים ומוכר את הדירה, הוא היה זכאי לפטור ממס שבח.

על מנת שמשפט זה יהיה נכון, יש לבדוק שהמוריש, במועד פטירתו , היה עומד בכל הכללים של מכירת דירה יחידה פטורה ובקצרה: (קראו עוד בנושא: פטור דירה יחידה: לא בכל מצב!)

א. בעלים של דירת מגורים אחת בלבד במועד הפטירה.

ב. ביום 1/1/14 לא היו בבעלותו (של המוריש) יותר מדירה אחת.

ג. הדירה שימשה למגורים ו/ או היתה ראויה למגורים  והיתה דירת מגורים "מזכה" (דהיינו  דירת מגורים אשר שימשה למגורים לפחות באחת מן התקופות הבאות: 1. 80% מהתקופה בשלה מחושב השבח. 2. ארבע השנים שקדמו למכירה).

ד. הדירה היתה בבעלות המוריש לפחות 18 חודשים לפני הפטירה.

4. בנוסף, כמו בכל פטור, המכירה צריכה להיות של כל זכויות היורש בדירה (באופן של ישארו בידיו זכויות, לדו' אם ירש חצי, אינו יכול למכור רק רבע ולהינות מפטור).

למעשה זהו פטור מיוחד שבו היורש נכנס בנעלי המוריש, וזכאי לקבל את הפטור שהמוריש היה זכאי לקבל, אילו היה בחיים.

לפיכך, השימוש בפטור ע"פ סעיף 49 ב (5) אינו במסגרת ה"פטור" הרגיל של דירה יחידה, לפיכך היורש אינו חייב להחזיק בדירה שנה וחצי בעצמו לפני מכירתה, אלא יכול למוכרה מיד לאחר קבלתה בירושה (במידה וטרם ניתן צו ירושה/צו קיום צוואה ניתן לחתום על חוזה עם תנאי מתלה מתאים ולפיו העסקה תיכנס לתוקף עם קבלת הצו, רישומו בטאבו ורשום הערת אזהרה לטובת הקונה נקיה מכל זכות נוגדת).

האמור לעיל רלוונטי למועד הפרסום בלבד ובכל מקרה אין באמור כדי להוות יעוץ משפטי אלא מתן כלים בסיסיים להבנת הנושא , ובכל פעולה במקרקעין יש לפנות לעו"ד מומחה בנדל"ן.