• משרד עורכי דין ליאורה גדיש
  • facebook
  • google
  • Linkedin
  • office@gadish-law.co.il
  • 09-7481202
site logo

הלבנת הון – הכר את הלקוח

  • Home / הלבנת הון – הכר את הלקוח

הלבנת הון – הכר את הלקוח

  • by carol |
  • Comments off

מהפך. לא פחות מזה. סדר גודל של רעידת אדמה . זה מה שעושה תיקון 14 לחוק איסור הלבנת הון ליחסי מייצגים ( עורכי דין ורואי חשבון ) ולקוחות.

השתתפתי השבוע (ביום 9/1/17) בכנס רב משתתפים שאירגנו לשכת רואי החשבון ( רו”ח איריס שטארק) בשיתוף עם לשכת עורכי הדין ( עו”ד יעל גרוסמן).  הכנס כלל למעלה מעשרים דוברים, קודקודים אחד אחד ברשות להלבנת הון, בלשכת רואה החשבון , בלשכת עוה”ד ועוד .

אז ככה . כל עורך דין שמעניק לכם שירות עיסקי כמו עריכת חוזה מכר , צריך לדרוש מכם למלא טופס שנקרא “הכר את הלקוח”. במבט ראשוני מדובר על טופס תמים , אבל דרך הטופס הזה עורכ/ת הדין אמור/ה לתשאל אתכם ולבדוק, לדוגמא , מהם מקורות המימון של העיסקה , והאם להערכתו/ה מעורב בעסקה הון שחור דהיינו הון לא מדווח , בין אם זה כתוצאה מכספים שהגיעו מחו”ל ללא אסמכתא , ובין אם מדובר בכספים שלא סביר שלאדם בגילו יהיו כספים כאלה , לדו’ בחור שכיר בן שלושים שרוכש נכס בחמישה מיליון ₪ בלי משכנתא – לא סביר .

פעם ידענו שקיים חיסיון עו”ד – לקוח . החיסיון הזה עדיין קיים , יחד עם זאת אם עוה”ד ייעץ עצה ללקוח שנחשבת תכנון מס אגרסיבי, הוא עשוי להיחשב כמסייע להלבנת הון, הרי כשהלקוח יחקר , מה הוא יגיד ?העו”ד אמר לי … או הרו”ח אמר לי… .

ראש לשכת רואי החשבון שדיבר בכנס , אמר , שהראיה משתנה ע השנים . נכון .פעם היה מותר להגיד ” הטובות לטייסים ” והיום זה ” הטובות לטייס”. פעם היה מותר להחמיא לבחורה והיום זה יכול להחשב הטרדה מינית. אין ספק שהסטנדרטים משתנים. כך גם בענין שעומד לפנינו .

פעם הגעת לבנק והבעת רצון להפקיד שני מיליון ₪ , הבנק שמח מאוד . היום, אם הבנק לא יודע בדיוק מאיפה הגיע הכסף, הוא לא יסכים לקבל אותו . וידיעת הבנק אינה מסתכמת בזה ששואלים אותך למקור הכסף- עליך להביא הוכחות כמו חוזה מכר וכו’ .

המהפכה הזו מתחילה לחול עכשיו על עורכי דין ורואי חשבון . ללא רצון קיבלנו מינוישל בודקי מקורות כספים של לקוחות. לפי מה שנאמר בכנס מיום 9/1/17 , עוד לא ממש ברור מה הנהלים הנדרשים מעורכי הדין מרואי החשבון . כשלקוח אומר לך שכספי הרכישה הם מחסכונות , האם אתה יכול להסתפק בכך? האם עליך לדרוש הוכחות? אם , לפי הדוגמא שלנו לעיל, לא סביר שיהיה ללקוח שכיר כזה סכום ללא משכנתא , מה הסבירות שיש כאן רק כסף חוקי?  ואיך לקוחות יתיחסו לפלישה הזו לפרטיות שלהם ? מבחינתנו כעורכי דין , לקוח שמסרב לתת פרטים עליך לסרב לעשות עבורו את העיסקה . הוגדרו “דגלים אדומים” שהם מצבים שבהם עלינו לסרב לבצע את העיסקה . עד כדי כך . אלא אם אתה רוצה למצוא את עצמך בהליך של כתב אישום ה’ ישמור ….  הממונה על שירות העסקי מסייע לנו להגדיר איזה מצב נחשב “דגל אדום” לדוג’:  הלקוח מתנהג בחשאיות או מתחמק מלמסור פרטים הנדרשים למילוי טופס ” הכר את הלקוח” , הלקוח החליף את הגורם שנותן לו יעוץ עסקי מספר פעמים בתוך זמן קצר ( מזכיר לכם משהו?…) , הלקוח מבצע פעולות עבור צד ג’ ללא הסבר, הלקוח מביע את רצונו להימנע מלהיות מדווח או מבקש לפצל פעולות מתחת לרף הדיווח , גיל הצדדים לעסקה יוצא דופן ביחס לעסקה , עסקאות עם תשלום מזומן משמעותי , מכירת נדל”ן זמן קצר לאחר הרכישה במחיר שונה באופן משמעותי , מבלי שהיה שינוי בשווי שוק באותו אזור, הלקוח מסרב לשלם את מחיר המכירה דרך המחאה או העברה בנקאית , הלקוח מבקש לרשום נכס שהוא קנה על שם צד ג’  ועוד. פירוט רחב של “הדגלים האדומים ” ניתן למצוא כאן

 הלבנת הון – הכר את הלקוח

לתמונה אין קשר לכתבה.

האמור אינו ממצה ואין להסתמך עליו או לראות בו יעוץ משפטי מכל סוג שהוא . המידע נועד לנוחות ולרקע כללי בלבד ואין לעשות בו שימוש ללא קבלת יעוץ פרטיני  מעו”ד המתמחה בנדל”ן.