• משרד עורכי דין ליאורה גדיש
  • facebook
  • google
  • Linkedin
  • office@gadish-law.co.il
  • 09-7481202
site logo

מועד תשלום מס רכישה

  • Home / מועד תשלום מס רכישה

מועד תשלום מס רכישה

  • by carol |
  • Comments off

אז בשעה טובה קניתם את הדירה / הבית  עליו חלמתם… מהו המועד לתשלום מס הרכישה?

מבחינת החוק היבש חלה חובת דיווח על העסקה (הגשת המסמכים למשרדי מיסוי מקרקעין) תוך 40 יום ממועד החתימה על החוזה, ומועד תשלום מס רכישה הינו תוך 60 יום ממועד חתימת חוזה הרכישה , ע”פ השומה העצמית שמגיש עורכ/ת הדין שמטפל/ת בעסקה.  

יחד עם זאת, לפי סעיף 51 , חובת תשלום מס הרכישה  ידחה עד לתאריך בו הקונה שילם מעל 50% משווי הדירה (במס שבח – 40%), או עד למועד קבלת החזקה בדירה או עד למועד קבלת יפוי כח לרשום הזכות ע”ש הרוכש.

ברגע שהתנאי שדוחה את תשלום המס  ע”פ סעיף 51 חדל להתקיים, יש להודיע על כך למיסוי מקרקעין תוך 14 יום, אחרת יחול קנס על אי ההודעה.

חשוב להדגיש כי מועד תשלום מס הרכישה הוא מהותי ביותר שכן אי תשלום במועד יגרור הפרשי הצמדה, ריבית וקנסות – זאת גם אם מועד תשלום מס הרכישה נדחה ע”פ סעיף 51. זאת אומרת, אם יש לכם את הכסף לתשלום מס רכישה , אל תדחו את התשלום . הדברים אמורים גם לגבי חוזה עם תנאי מתלה (חוזה שתלוי בקיומו של תנאי חיצוני, לדוגמא, דירת ירושה שנמכרת ע”י היורשים אבל טרם הגיע צו הירושה, כך שהחוזה מותנה בקבלת צו הירושה) – לא כדאי להמתין עם תשלום מס הרכישה שכן כאמור הוא צובר הצמדה ריבית וקנסות.

במידה ויש סיבה מספקת, אפשר לשכנע את מיסוי מקרקעין להוריד חלק/ כל הריביות / הפרשי הצמדה, אבל שוב, אם הכסף ממילא קיים בבנק, חבל לקבל ריבית פק”מ (שמימלא נושקת לריצפה) ולהתחייב בהפרשי הצמדה וריבית.

בנוסף חשוב לדעת שאי הגשת הדיווח במועד גורר קנס של 270 ₪ בעבור כל שבועיים של פיגור (הסכום מתעדכן אחת לשנה). גם על איחור בתשלום מס הרכישה יש קנס – 0.2% לכל שבוע של פיגור. אל תנסו, אתם לא מאמינים לאיזה סכומים זה מגיע..

בקיצור, דווחו בזמן (תוך 40 יום), ושלמו בזמן (תוך 60 יום).