fbpx
  • משרד עורכי דין ליאורה גדיש
  • facebook
  • google
  • Linkedin
  • office@gadish-law.co.il
  • 09-7481202
site logo

מס ריבוי דירות

  • Home / מס ריבוי דירות

מס ריבוי דירות

  • by carol |
  • Comments off

חוק ריבוי דירות (מס דירה שלישית) יצא לדרך. אמנם הוגשו שלוש עתירות לבג”צ , אשר על פי החלטת כב’ השופטת חיות ידונו בפני הרכב לא יאוחר מסוף פברואר 2017 , אבל נראה שהרכבת יצאה לדרך, ובצורה זו או אחרת היא כאן להישאר, מה שאומר שצריך לדעת על מה מדובר.

משרד עו”ד מאיר מזרחי, המתמחה במיסוי מקרקעין , הוציא ” מדריך למס ריבוי דירות” , והאמור להלן מתבסס על המדריך הנ”ל.

יש להגיש דיווח יזום על החיוב במס עד ליום 31/3/17 . הדיווח צריך להישלח ע”י הנישומים בצורה מכוונת (באמצעות כרטיס חכם) – כרגע רק למייצגים – עו”ד ורו”ח קיימים כרטיסים חכמים. נשאלת השאלה כיצד נישום יוכל לדווח שלא באמצעות מייצג ? בנוסף לא ברור בכלל אם רשות המיסים תהיה ערוכה במועד לקלוט את ההצהרות, מה גם שטרם הונפק הטופס הנדרש, לפחות נכון להיום ( 15/1/17 ).

החוק יחול על יחיד ובן זוגו וילדיהם עד גיל 18 , למעט בן זוג הגר דרך קבע בנפרד. מה זה אומר? גם בני זוג הגרים יחד , ויש בבעלות האשה דירה וחצי ובבעלות הבעל דירה ורבע מנישואים קודמים, למרות שיש להם הסכם ממון , לצורך חוק ריבוי דירות לא יהא להפרדה הרכושית תוקף, ויספרו את כל הדירות שיש לשניהם יחד , ולרבות הדירות שרשומות על שם ילדיהם עד גיל 18 .

מספר הדירות המחייב הינו שיעור בבעלות של 249% בדירות. זאת אומרת שתי דירות ו- 49% ומעלה. לצורך חוק ריבוי דירות גם דירה המשמשת כמשרד נכללת במיספור, וגם דירה שקיבלתם בירושה ( למעט השנה הראשונה לאחר פטירת המוריש ורק בתנאי שבשנה הראשונה הדירה לא הושכרה), וכאמור גם דירה הרשומה על שם בן/ בת  הזוג ( ראה לעיל).

לדוג’ אדם שיש לו 50% בארבע דירות , כך שסה”כ יש לו 200% בעלות, לא נכנס לחוק זה. לעומת זאת אדם  שיש לו 30% בעלות בכל אחת מ-עשר דירות , יש לו בסה”כ 300% בעלות ולכן ימוסה ע”פ החוק.    

דירות שלא יכללו במספר הדירות הנספרות לצורך חוק ריבוי דירות: דירה בבניה( “על הנייר”), דירה המהווה מלאי עסקי , דירה שפוצלה תיחשב דירה אחת, דירה בבעלות יתום משני הוריו רק אם טרם מלאו לו 18, דירה שחל עליה חוק הגנת הדייר , דירה בבעלות עמותה , הקדש ציבורי, חברה לתועלת הציבור ועוד.

חישוב המס יבוצע ע”פ נוסחה מורכבת הקבועה בחוק , כאשר ההבטחה היא כי תהיה אפליקציה שניתן יהיה לבצע בה חישוב של המס . בכל מקרה , שיעור המס הינו 1% , כאשר בעד כל דירה חייבת , המס לא יעלה על 18,000 ₪ (בכל שנת מס , כל 1 לינואר יעודכן סכום זה, יש להניח שהעדכון יהיה הצמדה למדד) . במקרה שבו יש בבעלות הנישום רק  חלק מדירה החייב במס – יוכפל סכום המס עבור אותה דירה בשיעור הבעלות  בדירה.

מועד החיוב במס הינו מיום החתימה על ההסכם אשר מכוחו רכשתם את הדירה, ולא מיום קבלת המפתח .

ככל שבמהלך שנת המס נרכשה דירה חדשה / נמכרה דירה על ידי הנישום , תשלום המס יהיה יחסי לפי מספר הימים שבהם היה הנישום בעל שיעור דירות המחויב על פי החוק.

קיימת אפשרות לפטור ממס – זאת במקרה בו סכום דירות ההשקעה נמוך מסכום של 1,150,000 ₪.

קיימת אפשרות לפטור ממס חלקי , כאשר סכום דירות ההשקעה הינו בין 1,150,001 ₪ לסכום של 1,400,000 ₪ .

הקלת מס – קיימת הוראת שעה ולפיה נישום שימכור דירה עד ליום 1/10/17 יהיה פטור מחלק יחסי מהמס השנתי על דירה חייבת שהוא יבחר ( לאו דווקא זאת שהוא מכר) כיחס הימים שהיה הבעלים שלה מתוך 365 ובלבד שלא מדובר במכירה לקרוב, ובנוסף ינתן מענק לחייב במס לענין מס השבח שעליו לשלם במכירה.

האמור אינו ממצה ואין להסתמך עליו או לעשות בו שימוש או לראות בו יעוץ משפטי מכל מין וסוג . המידע נועד לנוחות ולרקע כללי בלבד ואין לעשות שימוש בתוכנו. יש לקבל יעוץ פרטני מעו”ד המתמחה בנדל”ן.

חוק ריבוי דירות