fbpx
  • משרד עורכי דין ליאורה גדיש
  • facebook
  • google
  • Linkedin
  • office@gadish-law.co.il
  • 09-7481202
site logo

צוואה הדדית

  • Home / צוואה הדדית

צוואה הדדית

  • by carol |
  • Comments off

צוואה הדדית – רבים מאיתנו אוהבים תכנון ושליטה. לתכנן מה לעשות בכסף, מה יהיה התפריט בארוחה חגיגית ואיפה נבלה בכל דקה בחופשה החלומית שנצא אליה בשבוע הבא. אבל אחרי שצברנו במהלך החיים סכום לא מבוטל, שעבדנו עליו קשה, וגם זכינו לזוגיות, לילד או לכמה ילדים… האם לא כדאי לתכנן מה יקרה אחרי שלא נהיה כאן…? מי יהנה מהרכוש שנשאיר אחרינו ובאיזה תנאים? כן, למרבה הצער יום אחד זה יקרה.. עריכת צוואה אינה ענין פשוט כפי שנדמה. ישנם שיקולים רבים שכדאי לקחת בחשבון, חלקם עולים רק תוך כדי הפגישה שמטרתה הכנת הצוואה.

בני זוג רבים בוחרים באפשרות של צוואה הדדית. מהי צוואה הדדית?

צוואה הדדית היא צוואה שבה שני בני זוג עורכים יחד צוואה, תוך הסתמכות של בן הזוג על צוואת בן הזוג האחר . יתכן והזוכה ע”פ הצוואה יהיה בן הזוג ויתכן ויהיה אדם אחר . המונח “בני זוג” כמובן  כולל גם ידועים בציבור. האופי המיוחד של צוואה הדדית שולל למעשה את עקרון ” החופש לצוות”. ככלל, כשאדם חותם על  צוואה, רשאי הוא בכל יום מחדש לערוך ולחתום על צוואה חדשה ובכך לשנות את הציוויים שהוא משאיר אחריו. זהו עקרון ” החופש לצוות”. לעומת זאת בצוואה משותפת והדדית, שהינו פרי החלטה משותפת של בני הזוג, ישנו  למעשה שילוב של צוואה ושל הסכם: עקרון ההסתמכות  מחייב שהצוואה המשותפת תיערך במסמך אחד או בשני מסמכים הנערכים באותה עת. בצוואה הדדית יכולים בני הזוג לצוות על:

1. הנכסים שיש להם, יחד או  לכל אחד בנפרד, בשעת עריכת הצוואה

2. על הנכסים שיצברו מאז עריכת הצוואה ועד לפטירת כל אחד מהם

3. על הנכסים שבן הזוג שנשאר בחיים יירש מבן הזוג שנפטר ראשון

4. על הנכסים שיצבור בן הזוג שנותר בחיים, לאחר פטירת המצווה הראשון

השאלה המתבקשת היא כמובן, ומה אם מתחרטים? אם רוצים לשנות משהו?  אם אחד או שני בני הזוג רוצה לערוך צוואה אחרת – איך משנים צוואה הדדית?

חוק הירושה אכן מאפשר ביטול חד צדדי של צוואה הדדית, וכאן יש להבחין בין  שני מצבים: ביטול בזמן שבן הזוג חי, ביטול לאחר שאחד מבני הזוג כבר נפטר.

ביטול בזמן שבן הזוג חי אפשרי בתנאי שהמבטל ימסור לבן הזוג השני הודעה בכתב על ביטול הצוואה . מסירת הודעת ביטול כזו גורמת לבטלות אוטומטית של הצוואה ההדדית שעשו שני בני הזוג , אין אפשרות שבן הזוג השני יבחר בכל זאת לתת תוקף לצוואה שלו (לחלק שלו בצוואה ההדדית). יש לשים לב כי יש צורך למסור את ההודעה על הביטול (ואין די רק במשלוח) כדי שהביטול יכנס לתוקף. ברגע שיש הודעה על ביטול כמובן שגם בן הזוג השני משוחרר ורשאי לצוות מחדש.  לא ניתן לקבוע בצוואה הדדית כי אין זכות ביטול לצוואה.

ביטול צוואה הדדית לאחר מות אחד מבני הזוג  אפשרית אף היא , אולם מותנית בכך שהעיזבון  שכבר חולק , יוחזר ע”י המבטל – זאת אומרת אם המבטל ירש משהו כתוצאה מהצוואה ההדדית הוא יחזיר את זה לעיזבון כתנאי לביטול. ככל שהמבטל טרם ירש דבר מהעיזבון של בן הזוג שנפטר, הוא מחויב להסתלק מחלקו בעיזבון כתנאי לביטול הצוואה ההדדית.

נגענו כאן רק בקצה קצהו של עניין הצוואות ההדדיות. מדובר בענין מורכב המחייב תשומת לב והבנה וכמובן התייעצות עם עו”ד מתאימ/ה.

האמור אינו ממצה ואין להסתמך עליו או לעשות בו שימוש או לראות בו יעוץ משפטי מכל סוג. המידע נועד לנוחות ולרקע כללי בלבד ואין לעשות שימוש  בתוכנו.