• משרד עורכי דין ליאורה גדיש
  • facebook
  • google
  • Linkedin
  • office@gadish-law.co.il
  • 09-7481202
site logo

שינויים וזיכויים

  • Home / שינויים וזיכויים

שינויים וזיכויים

  • by carol |
  • Comments off

התוכניות והמפרט שמקבלים ברכישת דירה מקבלן מהווים בסיס שניתן לשינוי – הכל כמובן בכפוף מספר תנאים:

התנאי הראשון – שהדירה טרם נבנתה.  ככל שהדירה כבר בנויה, בדרך כלל קבלנים לא ישתפו פעולה עם שינויים שידרשו חציבה בקיר לצורך הזזת נקודת חשמל וכו’.  במידה והדירה טרם נבנתה, יש לוודא שהשינויים הדרושים אינם גורמים לבעיה קונסטרוקטיבית. קבלנים בד”כ מוסיפים תנאי נוסף ולפיו כל שינוי יהיה כפוף, בכל מקרה, לאישורו של מהנדס החברה. דרך סעיף זה הם יצליחו לחמוק מביצוע השינוי במידה ולא יהיו מעוניינים בו.

אך, בהנחה שעמדנו בתנאים הנ”ל, הדירה טרם בנויה ואין בעיה קונסטרוקטיבית לבצע את השינוי, כאן יש לשים לב לשני דגשים משמעותיים:

הראשון, מה עלות השינוי המבוקש והשני, בכמה זמן ידחה ביצוע השינוי את מועד המסירה של הדירה  שרכשתם מהקבלן.  ניקח דוגמא פשוטה של הזזת מיקום של מספר נקודות חשמל, כשמבחינת הקונה מדובר בעניין של מה בכך, אולם מבחינת הקבלן יש צורך בעצירת נוהל העבודה הרגיל, בדיקת תוכנית השינויים, בדיקה ואישור של מהנדס העבודה למיקום החדש של נקודות החשמל ועוד.

עניין עלות השינוי ברכישת דירה מקבלן הוא מהותי, מכיוון שקבלנים רבים ניצלו את העובדה שהרוכש מחויב לבצע את השינוי דרכם (כל זמן שלא נמסר מפתח), ודרשו מחיר מופקע לכל שינוי (בדוגמא של הוספת נקודת חשמל – נתקלתי השבוע בחברה קבלנית ידועה שביקשה 800 ₪ נכון ליום 20/12/15. פי שניים מהעלות בשוק החופשי).

בנוסף, כשקונה ביקש לוותר על פריט מפרטי המפרט המובטח ולקבל תחתיו זיכוי, הזיכוי שהקבלנים נתנו, היה נמוך במידה ניכרת משוויו של הפריט בשוק החופשי עד כדי גיחוך.

חה”כ מאיר שטרית יזם את תיקון מס’ 6 לחוק המכר (דירות) תשע”ד – 2014 >> להלן החוק

ע”פ התיקון לחוק, מחויבים הקבלנים לצרף לחוזה המכר, יחד עם המפרט, מחירון של שינויים. כמו-כן חויב הקבלן לצרף מחירון של זיכויים לפריטים הנ”ל שמותנה כמובן בכך שהקונה יודיע למוכר על רצונו בזיכוי במקום הפריטים, לפני התקנת הפריט בפועל. 

הקבלן יכול כמובן להגביל את מועד ההודעה של הקונה על רצונו בשינוי / זיכוי, אולם המועד לא יכול להיות מועד מוקדם משישה חודשים מיום סיום שלב ביצוע יסודות הבניין.

קונה שהודיע על רצונו בויתור על הפריט כאמור, יהא זכאי לקבלת מפרט מעודכן.

לתשומת ליבכם! התיקון לחוק חל רק על חוזה רכישת דירה מקבלן שנחתם לאחר כניסתו לתוקף של הצו (שנחקק מכח החוק), ובכפוף לכך  ששלב ביצוע היסודות בבניין שבו נמצאת הדירה טרם הסתיים.

נקודה משמעותית שיש לתת עליה את הדעת ולמרבה הצער החוק טרם תוקן בעניין זה, היא, בכמה זמן יכול הקבלן  לדחות את  מועד מסירת החזקה עקב בקשת הקונה לביצוע  שינויים. נתקלתי לצערי בחוזה של חברה קבלנית ידועה מאד, ולפיו כל שינוי שמבוצע בדירה גורר אוטומטית דחיה של 90 יום (!). לכאורה, רוכש שיבצע שלושה שינויים מיזעריים עשוי לקבל את הדירה באיחור של תשעה חודשים ללא כל פיצוי! סעיפים מסוג זה חובה לתקן במסגרת המו”מ שלפני חתימת ההסכם באופן שיתאימו לנהוג, לסביר ולמקובל.

האמור לעיל אינו ממצה ואין להסתמך עליו או לעשות  בו שימוש או לראות בו  יעוץ משפטי מכל סוג . המידע נועד לנוחות ולרקע כללי בלבד.

שינויים וזיכויים ברכישת דירה מקבלן