• משרד עורכי דין ליאורה גדיש
 • facebook
 • google
 • Linkedin
 • office@gadish-law.co.il
 • 09-7481202
site logo

תשלומים

תשלומים

 • by carol |
 • Comments off

מכירת  דירה הינה צעד משמעותי ומורכב הכרוך בסכומי כסף גבוהים, ובלא מעט סיכונים. על כן, חשוב לבצעו בעזרת ליווי מקצועי הולם. ההליך דורש הכנות שונות לרבות הערכת שווי הנכס בשוק, שיפוץ הדירה, פרסום דבר מכירתה, ניהול מו”מ ועריכת חוזה מכירה. בתוך כך, בעת עריכת חוזה מכירת דירה, תשלומים מהווים היבט מרכזי שיש לתת עליו את הדעת.

פריסת תשלומים מקובלת במכירת דירה

כחלק מעריכת חוזה מכירת דירה, תשלומים עבור הנכס נפרסים בדרך כלל באופן הבא:

 • מקדמה של כ- 10% משווי העסקה, המסופקת במעמד חוזה מכירת דירה.
 • תשלומי ביניים – מרכיב עיקרי בסעיף חוזה מכירת דירה תשלומים הינם תשלומי הביניים שעשויים להיות תשלום אחד או יותר, ומועדיהם רשומים בחוזה באופן ברור ומוסדר.
 • תשלום אחרון – התשלום האחרון לדירה יינתן במעמד מסירתה ולרוב יעמוד על 10% עד 20% משווי העסקה.
 • השיק הראשון והאחרון משולמים בשיקים בנקאיים , התשלומים האמצעיים יכולים להיות גם  בהעברה בנקאית .  אם המוכר מסכים אז אפשר את התשלומים האמצעיים בשיק אישי, בתנאי שהתשלום אינו לפרעון משכנתא של המוכר.

תשלום מקדמה במעמד חתימת חוזה

במעמד חוזה מכירת דירה תשלומים ראשונים כבר ניתנים, ומתחילים במקדמה על סך 10% מגובה העסקה. המקדמה תינתן במעמד חתימת החוזה והינה שלב שאין לוותר עליו או לדחות אותו, אלא אם כן המקדמה מופקדת ע”י עו”ד מטעמכם בנאמנות. זאת, עבור תקופה קצרה שנועדה לאפשר  לרוכש הדירה לרשום עבור הנכס הערת אזהרה. מקדמה זו תעניק למוכר הדירה ערובה לביצוע העסקה ותשמש כפיצוי אם החוזה יופר.

דגשים נוספים עבור תשלומי מכירת דירה

מעבר לאמור לעיל, בסעיף חוזה מכירת דירה תשלומים יש לשים לב גם לפרטים הבאים:

 • את התשלום השני לא להעביר אלא אם נרשמה הערת אזהרה לטובת הקונה או , במקרה שאין רשום בטאבו, מישכון זכויות ברשם המשכונות .  כמובן שבאחריות הקונה – ועה”ד של הקונה , לפעול לביצוע פעולות אלה.
 • תשלומי ביניים – יש לברר האם רשומה משכנתא על זכויות המוכר או חלילה עיקול או כל הגבלה אחרת , ולייחד את התשלום הבא לפרעון חובות אלה על מנת שהדירה תהיה נקיה מכל זכות צד ג’ . במקרים של משכנתא משמעותית , העולה על 50% מערך הנכס , מומלץ שכבר בתשלום הראשון הכספים ייוחדו לפרעון המשכנתא של המוכר.
 • ככל שהקונה נוטל משכנתא למימון הרכישה , יש לקחת בחשבון שהבנק לא יתן משכנתא אלא במצב של נסח טאבו נקי – ללא שעבוד מצד המוכר , או בדרך של מכתב כוונות – כשהמשכנתא של הקונה מסלקת את המשכנתא של המוכר.  הליכים אלה דורשים מיומנות וזהירות של עו”ד בקיא במקרקעין. טעויות כאן יכולות להיות מסוכנות…
 • יש לבצע חישוב חשיפה של מיסים הכרוכים בעסקה מצד המוכר ולהשאיר בתשלום האחרון מספיק כסף להבטחת אשורי המיסים מחד , וקבלת החזקה מאידך.  המוכר יעדיף כמובן שהתשלום האחרון יהיה נמוך ככל האפשר , והקונה יעדיף שהתשלום  יהיה גבוה ככל האפשר. במהלך המו”מ בין עוה”ד המטפלים בעיסקה ובודקים את היכולות של הצדדים, ימצאו הסכומים הראויים .  
 • כמובן שרק במעמד התשלום האחרון  ימסר הנכס לקונה ,  באותו מעמד יש לוודא קיומם של כלל המסמכים הנדרשים לצורך העברת זכויות ,  ובמידה וחסרים אישורי מיסים כאמור יוותר סכום בנאמנות. בכל מקרה ללא קבלת יפוי כח בלתי חוזר מהמוכר אין למסור את התשלום האחרון .