fbpx
  • משרד עורכי דין ליאורה גדיש
  • facebook
  • google
  • Linkedin
  • office@gadish-law.co.il
  • 09-7481202
site logo

זהירות עסקת נדל”ן

  • Home / זהירות עסקת נדל”ן

זהירות עסקת נדל”ן

  • by carol |
  • Comments off

בימים אלה פורסם פסק הדין בענין מרדכי נ’ טוסון (ת”א 23315-11-13) ממנו שוב ניתן ללמוד כמה צריך להיזהר בעריכת חוזים בצורה מקצועית ולהימנע מכל מיני “שטיקים” שיכולים לעלות ביוקר. מפסק הדין עולה כי המוכרים והקונים ניסו לחסוך במיסוי ולכן לא הודיעו לעורכת הדין שערכה את ההסכם, על סכום העיסקה האמיתי.

למרות זאת הקונים לא שילמו את כל התמורה שסוכמה שכן נאחזו בסכום המופחת, אותו סכום שרשמו בחוזה, אבל למעשה אינו הסכום המלא שסיכמו בינהם. בחקירה בבית המשפט לא היתה להם תשובה מדוע נתנו שיק נוסף (שבפועל לא כובד), שהוא מעבר לסכום התמורה הרשום, ראיה שבהחלט מחזקת את הטענה כי הסכום הנכון והאמיתי עולה על הסכום הרשום.

בנוסף, לאור כך שדובר על נכס שממוקם על קרקע מינהל, היה חיוב של דמי הסכמה לרמ”י,  בסכום העומד על 120,000 ₪, והמוכרים, למרות התחיבותם בחוזה, לא שילמו אותו. כספי הנאמנות לא הספיקו ולכן הקונים נאלצו לשלם את החיוב מכספם. זו למעשה עיקר התביעה. השופט קבע כי אמנם המעשה לא חוקי – אותו רשום לא נכון של סכום התמורה, אולם אין זו סיבה לביטול העסקה אלא יש לקיים את ההסכמות האמיתיות בין הצדדים.

בהתאם לכך נקבע כי על הקונים לשלם את יתרת התמורה שלא שילמו, ועל המוכרים להחזיר להם את דמי ההסכמה ששילמו במקומם.  מכך יש להבין, שוב , כמה זהירות נדרשת בעסקת נדל”ן! 

לפסק דין המלא לחצו כאן

עסקת נדל"ן - פסק דין