fbpx
  • משרד עורכי דין ליאורה גדיש
  • facebook
  • google
  • Linkedin
  • office@gadish-law.co.il
  • 09-7481202
site logo

מכר בין קרובים

  • Home / מכר בין קרובים

מכר בין קרובים

  • by carol |
  • Comments off

זהירות! האם יש הבדל בין מכירת דירה לאדם זר או לקרוב משפחה?

המאמר מתייחס לכתבה הבאה: http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3716670,00.html

למה חשוב להתייעץ עם עורך דין שמבין במיסוי  לפני מכירת דירה.. אם זה קרה למנהל המיוחד של אליעזר פישמן, זה יכול לקרות לכל אחד.. ומעשה שהיה כך היה. דירתו של אליעזר פישמן בתל אביב נמכרה בהתמחרות לבתו, ענת מניפז. מהסיבה הפשוטה –  היא זכתה בהתמחרות כיוון שהיא הציעה את המחיר הגבוה ביותר. המנהל המיוחד, עו”ד בנקל, הגיש בקשה לאשור המכירה לבית המשפט  אולם כעת, לאחר שהתברר כי מכירת הדירה מהאב (אליעזר פישמן) לבת ( ענת מניפז) תחויב במס שבח מלא, ולא בפטור ממס או במס שבח לינארי, בוטלה המכירה, והדירה נמכרה לנחום אטקוצ’י, שנתן את ההצעה הבאה בתור מבחינת גובה ההצעה.

הסיבה לשינוי עמדתו של עו”ד בנקל נובעת מכך שלאור חוק מס שבח, מכירת דירה  בין קרובי משפחה (כהגדרתם בחוק מס שבח) בתוך תקופת המעבר (מיום 1/1/14 – 31/12/17) תחויב במס שבח מלא ולא במס המוטב – מס לינארי.

ההבדל הוא עצום , ממש סכומי עתק, וסכומים אלה ייגרעו מקופת פשיטת הרגל, לכן עדיף כמובן למכור את הדירה לאדם שאינו קרוב משפחה. במכירת דירה לאדם שאינו קרוב משפחה יתאפשר שימוש בפטור ממס  שבח במכירת דירת מגורים ( עד לסכום של 4.5 מיליון ולאחר מכן התשלום הוא לפי מס לינארי). בעקבות חוק מס שבח והחיוב ” המיוחד” המוטל על קרובי משפחה העורכים בינהם עסקת מכר דירה, הסכימה בתו של פישמן לביטול העסקה.

שוב אנו מסבים את תשומת ליבכם לכך שעסקאות במקרקעין בתוך המשפחה דורשות משנה זהירות. לעיתים חויב המס שונה ביותר, והרבה יותר מכפול (כך עד סוף תקופת המעבר 31/12/17).

האמור לעיל אינו ממצה ואין להסתמך עליו או לעשות בו שימוש או לראות בו יעוץ משפטי מכל מין וסוג. המידע נועד לנוחות ולרקע כללי בלבד ואין לעשות שימוש בתוכנו ללא יעוץ עם עורכת דין נדלן מקרקעין.

 

מכירה לאדם שאינו קרוב משפחה