fbpx
  • משרד עורכי דין ליאורה גדיש
  • facebook
  • google
  • Linkedin
  • office@gadish-law.co.il
  • 09-7481202
site logo

מתנה בין אחים

  • Home / מתנה בין אחים

מתנה בין אחים

  • by carol |
  • Comments off

בזמן האחרון מתנה של דירה בין קרובים התחילה להיות פופולארית …. יש לציין שמתנה בין קרובי משפחה אינה פשוטה , ויכולה להיות מלכודת מס לא קלה . במיוחד בין אחים ואחיות .

ראשית יש להדגיש כי אחים ואחיות , החל מתאריך 1.8.13 (תיקון 76) – אינם (!!)נחשבים ” קרוב ” לעניין סעיף 62 , המאפשר פטור ממס שבח במקרה של מתנה בין אחים , למעט במקרה בו הדירה התקבלה מהורה במתנה או בירושה. זהו יוצא הדופן היחיד למתנה בין אחים. זהו  תיקון חקיקה קבוע ואינו קשור לתקופת המעבר ( שמסתיימת ביום 31/12/2017 ).

לעומת זאת , לעניין מס רכישה , הפלא ופלא – תקנה 20 לא תוקנה במסגרת תיקון 76 , ולכן  אחים כן נחשבים  קרובים  ( בהתאם להגדרת קרוב בס’ 1 לתקנות מס רכישה) .

עוד מלכודת בהקשר של אחים ואחיות – בהתאם להוראות השעה לתיקון 76 לחוק נקבעו תנאים לזכאות לחישוב לינארי מוטב , ואחד התנאים בהוראת השעה  קובע :” המכירות אינן לקרוב כהגדרתו בסעיף 1 לחוק מיסוי מקרקעין, בין בתמורה ובין שלא בתמורה”.

מכך עולה כי עסקת מכר בין אחים ואחיות, בין אם לפי שווי שוק ובין אם ללא תמורה כלל , לא רק שאינה נחשבת מתנה , אלא אף אינה נהנית ממס שבח לינארי מוטב , והיא מחויבת לפי מס שבח לינארי רגיל ( שיעורי מס  שולי , היכולים להגיע עד 48% , מיום הרכישה ועד ליום 7/11/2001 , מתאריך זה ועד ליום 31/12/2011 – 20% , ומתאריך זה ועד ליום המכירה – 25% ) .

מעצבן נכון? אבל יש אור בקצה המנהרה… בסוף תקופת המעבר (31/12/2017 ) ההוראה הנ”ל תפקע , ובין אחים ואחיות ניתן יהיה לעשות עסקת מכר וליהנות ממס שבח ליאנרי מוטב.

מתנה בין אחים