• משרד עורכי דין ליאורה גדיש
  • facebook
  • google
  • Linkedin
  • office@gadish-law.co.il
  • 09-7481202
site logo

קבלת מענק על פי החוק

  • Home / קבלת מענק על פי החוק

קבלת מענק על פי החוק

  • by carol |
  • Comments off

חוק ריבוי דירות בוטל (תודה לאל) לעת עתה (לפי השמועות, כחלון לא מתכוון לוותר בקלות, אבל בינתיים החוק בוטל). אז ברור שמיום מתן פסק הדין ע”י בג”צ, אין תוקף לחוק אשר בוטל, ולכן החל מיום 7/8/17 לא תישמע טענה בעניין בקשה לקבלת מענק מס שבח עד לגובה של 85,000 ₪ מכח החוק הנ”ל לגבי עסקאות חדשות.

אבל מה עם כל אותם אנשים שמכרו את דירתם השלישית תוך הסתמכות על החוק, אשר במהלך חודשי חייו המעטים, למרות שפירפר, היה תקף?

באופן מפתיע ביותר, רשות המיסים יצאה עם נוהל מאוד מפרגן למוכרי הדירות.

הואיל והחוק היה בתוקף, מי שביצע מכירת דירה שלישית במהלך התקופה שמיום 1/1/17 ועד ליום 7/8/17, ועמד בכל יתר תנאי החוק, לרבות הגשת בקשת טופס המענק (7202) ואף דיווח לרשויות המס על מצבת הנכסים שלו ועל שווים של הנכסים (בהתאם למחשבון שהם הכינו לקראת הוצאת חוק ריבוי דירות) (7201), מכר את דירתו  השלישית לזוג מחוסר דיור אשר אף חתם על תצהיר המאשר זאת וכו’, רשות המיסים אכן מעניקה לו את המענק, אשר משמעותו קבלת פטור מתשלום מס שבח עד לסכום של 85,000 ₪ (בהתאם לתנאי החוק כאמור).

בעיברית פשוטה, מי שאכן חתם על הסכם מכר למכירת  דירתו השלישית בתקופה בה החוק ה יה בתוקף, יוכל לקבל את המענק לצורך תשלום מס שבח עד לסך של 85,000 ₪.

רשות המיסים לא הסתתרה מאחורי הטענה שהחוק בוטל ולא טענה לביטול המענק עקב ביטול החוק. בין אם רשות המיסים עשתה זאת מחשש לבג”צים, עקב טענה למכירה תוך הסתמכות על החוק, ובין אם מתוך הבנת המצב של המוכרים תמי הלב, שאפו.

האמור אינו ממצה ואין להסתמך על האמור בו או לראות בו יעוץ משפטי מכל מין וסוג , המידע נועד לנוחות ולרקע כללי בלבד ואין לעשות שימוש בתוכנו ללא יעוץ עם עורכת דין מקרקעין.

קבלת מענק על פי החוק

תמונה: 

עיצוב פנים: יסכה סטו-בורשטיין

צילום: לירן שמש

30/8/17  ח’ אלול תשע”ז

מענק מס שבח