fbpx
  • משרד עורכי דין ליאורה גדיש
  • facebook
  • google
  • Linkedin
  • office@gadish-law.co.il
  • 09-7481202
site logo

קישורים מומלצים

  • Home / קישורים מומלצים

מיסוי מקרקעין

>> מציאת סניף מס שבח  לפי ישוב

>> סימולטור מס שבח

>> מידע על עסקאות מרשות המיסים

>> טפסים במס שבח

>> הוראות ביצוע מיסוי מקרקעין

>> סימולטור מס רכישה

>> רשות המיסים – מערכת מייצגים

רישום מקרקעין

>> מסמכי בית משותף

>>  איתור גוש חלקה 

>> נסח טאבו לפי כתובת מגורים

>> חישוב גוש חלקה לנסח טאבו בעזרת המחשבון

>> הפקת נסח טאבו

>> תשלום אגרות טאבו

>> לשכת שמאי מקרקעין

>> מחשבון משכנתא

רישום מקרקעין – מנהל

>> מינהל מקרקעין ישראל – טפסים

>> בקשת אישור זכויות מהמינהל

רכישת דירה מקבלן

>> תקופות אחריות לליקויים ע”פ חוק המכר

>> הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – מדד תשומות הבניה (לחישוב תשלומים לקבלן)

>> חוק המכר

>> התאחדות בוני הארץ (לשעבר: הקבלנים)

רשם המשכונות

>> טפסים ברשם המשכונות

>> עיון בלשכת רשם המשכונות

>> תשלום אגרות לרשם המשכונות

רשם הירושות

>> בדיקת מצב הגשת צו ירושה צוואה / רשם הירושות

כללי

>> מילון מונחים בנושא מקרקעין – מעות

>> הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לחישוב מדד

>> אתר בתי המשפט

>> שכר טירחת  נוטריון

>> שערים יציגים – בנק ישראל

>> חישוב הצמדה למדד –  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

>> מילון אנגלי/עברי למונחים מקצועיים בנדל”ן

>> הממונה על נותני שירות עסקי (הלבנת הון)

>> מאגר חקיקה של הכנסת

>> תשלום  אגרות טאבו

בדיקה מצב תכנוני

>> מציאת תבע החלה על הנכס