fbpx
  • משרד עורכי דין ליאורה גדיש
  • facebook
  • google
  • Linkedin
  • office@gadish-law.co.il
  • 09-7481202
site logo

רכישת דירה או נכס ודמי תיווך

  • Home / רכישת דירה או נכס ודמי תיווך

ביהמ”ש: רכישת דירה או נכס שנתיים וחצי לאחר שהוצג-עדיין מזכה בדמי תיווך (פורסם ב-11-12 בינואר 2009 גלובס נדל”ן)

אחד מהנושאים מעורי המחלוקות בתחום תיווך הנדל”ן הוא הצורך בתשלום דמי תיווך, והתרומה של המתווך לעסקה. לאחרונה ניתן פסק דין מעניין ויוצא דופן ביחס לדין דמי תיווך אשר עניינם רכישת דירה או נכס, אותו הציג אמנם המתווך, אולם נרכש בסופו של יום ע”י הקונים לאחר זמן רב, כש”בסיבוב השני” פנו לבעל הנכס בעקבות שלט שהציב על הנכס, ללא סיועו של המתווך.

אולם, בית המשפט קבע כי רכישת דירה או נכס גם שנתיים וחמישה חודשים לאחר שהוצג, עדיין מזכה בדמי תיווך. בכך דחה שופט ביתה משפט המחוזי במרכז, אילן שילה, את ערעור וטענות הקונים, וקיבל את הכרעת השופטת ריבי צוק מבית משפט השלום בכפר סבא.

עו”ד ליאורה גדיש ייצגה את התובעות (המתווכת ובעלת המשרד אנגלו-סכסון לב השרון) בשתי הערכאות, ואת הרוכשים ייצגה ד”ר עמליה פרנק כהן. הנתבעים היו בני זוג שחיפשו נכס עם מתווכת דירות במהלך שנתיים. לאחר מכן, החליטו שלא לרכוש שום נכס מאלו שהציגה להם, וחדלו לחפש נכס או דירה לרכישה.
שנתיים וחמישה חודשים לאחר שהוצג להם הנכס ע”י המתווכת, רכשו אותו, שלטענתם חודש קודם לכן ראו שלט על גבי הנכס ומכן ואילך קידם הבעל את העסקה במהירות, ולכן לטענתם “הבעל הוא הגורם היעיל”.

נקבע כי המתווכת, אשר הכירה בין הצדדים ואף הפגישה אותם עם נציג הבעלים, מנועה הייתה מלהמשיך ולסיים מלאכתה, שכן השלמת העסקה הוסתרה ממנה במכוון בניסיון לחסוך בדמי תיווך. השופטת צוק קבעה כי חלוף הזמן אמנם משמעותי, אולם ” בשים לב, לכלל הנסיבות..בני הזוג שבו לבית אותו הראתה להם התובעת ואשר בו רצו, והמשיכו מהמקום בו נפרדה מה התובעת..בנסיבות אלה על הזוג היה לשוב ולפנות לתובעות עם חידושו של הקשר בינם לבין מוכרי הבית”.
( ע”א 7158/06-08 )